Gå till innehåll
Älvdalens IF Skidor
Älvdalens IF Skidor

Så här jobbar vi

Våra barn och ungdomar

Vi har gemensamma träningar i en trygg och vänskaplig miljö. Träningarna leds av tränare med goda kunskaper. Alla tränare får utbildning vid behov. Våra träningar är lekfulla och allsidiga.

Vi strävar efter att lära ungdomarna att ta hänsyn och vikten av rent spel. Vi vill att ungdomarna ska känna delaktighet och glädje.

Våra träningsgrupper är i första hand uppdelade efter ålder. Utifrån dessa grupper omgrupperar vi allteftersom skidvanan utvecklas. Indelningen ser i grova drag ut enligt följande: 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år, samt 11-13 år och uppåt.

Tränare får vid behov ÄIF SK:s överdragskläder och ett par skidor av klubben.

Våra juniorer

Våra juniorer ska växa upp till starka och modiga individer som vågar att prova nya vägar för att nå sina mål. De ska lära sig att ingå i en grupp och förstå värdet av att tillhöra ett lag. De ska våga be om hjälp och hjälpa varandra framåt.

Vi vill se att skidåkningen skapar socialt fungerande individer. Vi vill att juniorerna bygger upp en stark och hållbar fysik och ett kunnande om kroppens funktion, den egna mentala inställningen likväl som materialets betydelse för ett väl genomfört idrottande.

Varje aktiv lär sig materialvård och vallning så att de känner sig säkra även på tävlingar. De bör även lära sig fairplay och nyttan av att lära från andra och dela med sig av kunskap till andra.

Vi vill skapa en långvarig kärlek till skidåkningen och motion. Skidåkningen ska vara av den betydelsen att de senare vill ge tillbaka och själva vara mentorer för de yngre förmågorna.

Våra läger

Vi arrangerar minst ett klubbläger per säsong för ungdomar tävlandes i HD 10 år och uppåt. Alla som tävlar i dessa klasser har möjlighet att följa för en kostnad av 300 kronor per deltagare.

Upptakt och säsongsavslutning hålls gemensamt för alla träningsgrupper. Avslutningen och prisutdelning för serietävlingarna äger rum samtidigt.

Tävlingar

Anmälan till tävlingar står respektive ungdom eller vårdnadshavare för. Anmälan sker via idrottonline. Klubben står för anmälningsavgiften. Vid mästerskapstävlingar såsom USM betalar klubben kost, logi och resa för den aktive samt för en ledare per två aktiva.

Våra klubbkläder

Våra klubbkläder är kläder som är utformade för rörelse. Gemensamma kläder bidrar även till klubbkänslan och ger oss möjlighet att marknadsföra våra viktiga sponsorer.

Klädpolicy för tävlande för Älvdalens IF skidklubb:

0-8 år

Barn upp till och med 8 år måste inte använda klubbkläder, men är såklart välkomna att göra det. En klubbmössa kan vara en rolig start.

Från 9-12 år

På tävling ska barnet bära klubbens överdragskläder eller tävlingsdräkt och gällande klubbmössa. Om barnet enbart har överdrag och temperaturen är för hög får andra kläder bäras, dock inte andra klubbars kläder.

Från 13-20 år

På tävling ska ungdomen eller junioren bära klubbens tävlingsdräkt, överdrag och gällande klubbmössa.

Undantag görs för barn och ungdomar som inte tävlat förut och inte har haft möjlighet att beställa kläder.

Alla barn, ungdomar och juniorers klubbkläder subventioneras av klubben med 50% om den aktive åker tre tävlingar. Som tävling räknas hemmatävlingen Björnjakten, Kretstävlingar eller övriga tävlingar som arrangeras av andra klubbar. Klubbens egna serietävlingar räknas inte in bland dessa tre. Återbetalning sker efter säsongens slut, dock innan 30/4, mot uppvisande av resultatlista eller liknande.

Klädpolicy för seniorer

Seniorer som tävlar för Älvdalens IF Skidor i följande tävlingar: Officiella premiären, SM, seniorernas cup, Tjejvasans elitled, Vasaloppets elitled samt övriga Ski Classics-lopp elitled ska bära klubbens tävlingsdräkt, överdrag och gällande klubbmössa i samband med tävling. Älvdalens IF skidor betalar anmälningsavgiften för ovan nämnda skidtävlingar.

Spår och snö

Klubben tillverkar snö och drar spår för vår tränings- och tävlingsverksamhet. Vi börjar tillverka snö när ansvariga anser att det är lämpligt. Enligt avtal med kommunen spåras elljusspår samt motionsspår.

Klubbens medlemmar träffas minst en gång per höst för en gemensam arbetsdag vid skidstadion. Då ser vi över spår och anläggning inför vintersäsongen.

Arrangemang

Klubben arrangerar ungdomstävlingen Björnjakten 9-10 december 2023.

Föräldrar till aktiva ska hjälpa till som funktionärer denna helg. Klubben ordnar även de egna serietävlingarna samt kretstävlingar i samarbete med Mora och Orsa.

Plan för säsongen 2023-2024

 • Sommarträning för klubbens ungdomar och uppåt.
 • Projekt skidlekplats fortsätter.
 • Projekt skyltning fortsätter (spårkarta).
 • Projekt rullskidbana har påbörjats.
 • Nya avtal om sponsring inför säsongen 2023-2024.
 • Deltagande i Vasastafetten och Stafettvasan.
 • Upptaktsträff för ungdomar och föräldrar i aug/sep
 • Ungdomsträning 1-2 gånger/vecka.
 • Beställning av klubbkläder i september.
 • En klubbkväll under hösten med möjlighet att köpa skidutrustning till rabatterade priser.
 • Arbetsdag på skidstadion för medlemmar söndag 8 oktober klockan 9.00.
 • Skidläger från HD 10 och uppåt i november.
 • Björnjakten 9-10 dec 2023
 • Juldagsmotion på Rännkölen eller skidstadion.
 • Kretstävling
 • Serietävlingar
 • Gemensam bussfärd till någon tävling.
 • Säsongsavslutning i mars/april med prisutdelning för serie- och kretstävlingar.
 • Årsmöte i juni

Besöksadress

Gamla Näsvägen 6
796 30 Älvdalen

Postadress

Älvdalens IF SK - Skidor

Gamla Näsvägen 6
796 30 Älvdalen

Kontakta oss

alvdalensifsk@gmail.com