Gå till innehåll
Älvdalens IF Skidor
Älvdalens IF Skidor

Verksamhetsplan för Älvdalens IF SK

Säsongen 2021/2022

Vår vision

Vi vill inspirera till ett intresse för skidåkning som stannar livet ut. Våra medlemmar ska få möjlighet att utvecklas fysiskt, psykiskt, socialat och kulturellt.

Vi vill vara en självklar del av barns uppväxt och en förening som följer med genom hela livet.

Vi är tillsammans vår förening- allas del är lika viktig. Det är vi som skapar klubbkänslan.

Vår önskan är att ung som gammal arbetar tillsammans för att träningar, läger, tävlingar och övrig verksamhet blir så bra som möjligt och att alla får plats att vara den de är.

Barn, ungdomar, juniorer, seniorer, föräldrar och ledare värnar om och arbetar aktivt för att höja gruppkänslan i den egna gruppen och i klubben. Det är viktigt att förstå sin egen betydelse för hur vi skapar vi-känslan. En uppgift för alla medlemmar.

Vi vill att var och en ser rollen som förebild och mentor för yngre och dem som vi välkomnar som nya till vår förening.

Våra barn och ungdomar

Vi har gemensamma träningar i en trygg och vänskaplig miljö. Träningarna leds av tränare med goda kunskaper. Alla tränare får utbildning vid behov. Våra träningar är lekfulla och allsidiga.

Vi strävar efter att lära ungdomarna att ta hänsyn och vikten av rent spel. Vi vill att ungdomarna ska känna delaktighet och glädje.

Våra träningsgrupper är i första hand uppdelade efter ålder. Utifrån dessa grupper omgrupperar vi allteftersom skidvanan utvecklas. Indelningen ser i grova drag ut enligt följande: 5-6 år, 7-8 år, 9-10 år samt 11-13 år och uppåt. Tränare får ÄIF SK:s överdragskläder av klubben vid behov.

Våra juniorer

Våra juniorer ska växa upp till starka och modiga individer som vågar att prova nya vägar för att nå sina mål. De ska lära sig att ingå i en grupp och förstå värdet av att tillhöra ett lag. De ska våga be om hjälp och hjälpa varandra framåt.

Vi vill se att skidåkningen skapar socialt fungerande individer. Vi vill att juniorerna bygger upp en stark och hållbar fysik och ett kunnande om kroppens funktion, den egna mentala inställningen likväl som materialets betydelse för ett väl genomfört idrottande.

Varje aktiv bör lära sig materailvård och vallning så att de känner sig säkra även på tävlingar. De bör även lära sig fairplay och nyttan av att lära från andra och dela med sig av kunskap till andra.

Vi vill skapa en långvarig kärlek till skidåkningen och mation. Skidåkningen ska vara av den betydelsen att de senare vill ge tillbaka och själva vara mentorer för de yngre förmågorna.

Våra läger

Vi arrangerar minst ett klubbläger per säsong för ungdomar tävlandes i HD 10 år och uppåt. Alla som tävlar i dessa klasser har möjlighet att följa för en kostnad av 300 kronor per deltagare.

Upptakt och säsongsavslutning

Hålls gemensamt för alla träningsgrupper. Avslutningen och prisutdelning för serietävlingarna äger rum samtidigt.

Tävlingar

Anmälan till tävlingar står respektive ungdom eller vårdnadshavare för. Anmälan sker via idrott online. Klubben står för anmälningsavgiften. Vid mästerskapstävlingar såsom USM betalar klubben kost, logi och resa för den aktive samt för en ledare per två aktiva.

Våra klubbkläder

Våra klubbkläder är kläder som är utformade för rörelse. Gemensamma kläder bidrar även till klubbkänslan och ger oss möjlighet att marknadsföra våra viktiga sponsorer.

Klädpolicy för tävlande för Älvdalens IF skidklubb:

Från 9-12 år:

På tävling ska barnet bära klubbens överdragskläder eller tävlingsdräkt och gällande klubbmössa. Om barnet enbart har överdrag och temperaturen är för hög får andra kläder bäras, dock inte andra klubbars kläder.

Från 13-20 år

På tävling ska ungdomen eller junioren bära klubbens tävlingsdräkt, överdrag och gällande klubbmössa.

Undantag görs för barn och ungdomar som inte tävlat förut och inte har haft möjlighet att beställa kläder.

Alla barn, ungdomar och juniorer subventioneras av klubben med 50% om den aktive åker tre tävlingar. Som tävling räknas hemmatävlingen Björnjakten, Kretstävlingar eller övriga tävlingar som arrangeras av andra klubbar. Klubbens egna serietävlingar räknas inte in bland dessa tre. Återbetalning sker efter säsongens slut, dock innan 30/4, mot uppvisande av resultatlista eller liknande.

Klädpolicy för seniorer

Seniorer som tävlar för Älvdalens IF Skidor i följande tävlingar: Officiella premiären, SM, Volkswagen cup, Tjejvasans elitled, Vasaloppets elitled samt övriga Ski Classics-lopp elitled ska bära klubbens tävlingsdräkt, överdrag och gällande klubbmössa i samband med tävling. Älvdalens IF skidor betalar anmälningsavgiften för ovan nämnda skidtävlingar.

Spår och snö

Klubben tillverkar snö och drar spår i första hand för vår tränings- och tävlingsverksamhet. Vi börjar tillverka snö när ansvariga anser att det är lämpligt.

Klubbens medlemmar träffas minst en gång per höst för en gemensam arbetsdag vid skidstadion. Då ser vi över spår och anläggning inför vintersäsongen.

Arrangemang

Klubben ordnar ungdoms-, junior-, och seniortävlingen Björnjakten 11-12 december 2021. Föräldrar till aktiva ska hjälpa till som funktionärer denna helg. Klubben ordnar även de egna serietävlingarna samt kretstävlingar i samarbete med Mora och Orsa.

Säsongen 2021-2022

-Sommarträning för klubbens ungdomar och uppåt

-Projekt skidlekplats fortsätter

-Projekt skyltning fortsätter

-Homologiseringen av tävlingsspåren slutförs

-Nya avtal om sponsring inför säsongen 2021-2022

-Beställning av klubbkläder

-Deltagande i Vasastafetten ( om covid-läget tillåter arrangemanget)

-Upptaktsträff för ungdomar och föräldrar i aug/sep

-Ungdomsträning 1-2 gånger/vecka

-Arbetsdag på skidstadion för medlemmar i sep/okt

-Skidläger från HD 10 och uppåt i nov

-Björnjakten 11-12 dec

-Juldagsmotion på Rännkölen

-Kretstävling

-Serietävlingar

-Gemensam bussfärd till tävling

-Säsongsavslutning i mars/april med prisutdelning för serie- och kretstävlingar

-Årsmöte i juni

Besöksadress

Gamla Näsvägen 6
796 30 Älvdalen

Postadress

Älvdalens IF SK - Skidor

Gamla Näsvägen 6
796 30 Älvdalen

Kontakta oss

alvdalensifsk@gmail.com